Stratēģiskā uzņēmumu plānošana

Ar šie pakalpojumiem varam sākt…

Uzņēmumu vadīt ir aizraujoši… lai gan, ne mazums lietu ikdienā piemirstas. Vairumā uzņēmumu to vadītāji nepievērš vienlīdz lielu uzmanību visiem uzņēmumu darbības aspektiem. Taču šo aspektu ir daudz: ir jāapsteidz konkurentus gan personāla piesaistē, gan ar iepakojuma dizainu. Vadītājam ir lieliski jāpārzina un jāreaģē gan uz klientu socioloģijas izmaiņām, gan uz normatīvu izmaiņām galvenajos eksporta tirgos.
Šķietami nenozīmīgās problēmas var pamazām uzkrāties līdz iestājas krīzes situācija, kas var pat apdraudēt uzņēmuma tālāko pastāvēšanu.

Mēs piedāvājam: 1 dienu ilgu kopdarbu uzņēmuma diagnostikai pēc EmSol metodoloģijas, kuras gaitā Jūs novērtēsiet uzņēmuma pārvaldību vairāk, nekā 25 jomās. Rezultāts Jums ļaus viegli izvērtēt, kurām jomām turpmāk ir jāpievērš īpaša uzmanība, lai saglabātu un uzlabotu uzņēmuma konku rētspēju.

Izmaksas: EUR 1000

Pieredze: Jēkabpils PMK, Fil & Ko

Pastāvēs, kas mainīsies! Lielu daļu pārmaiņu pasaulē rada tieši uzņēmēji – tie uzņēmēji, kuri prot ieskatīties nākotnē, un, svarīgākais, radīt savu izvēlēto nākotni. Arī jums ir ieceres un sapņi, lai gan ikdiena nereti aizkavē to īstenošanu. Bet – varbūt tagad ir īstais brīdis sākt tos īstenot?

Mēs piedāvājam: 1 dienu ilgu kopdarbu pēc EmSol metodoloģijas, kuras gaitā kopīgi izvērtēsim uzņēmuma attīstības idejas un to vietu nākotnes pasaulē, kā arī to, kādā veidā Jūsu uzņēmums ieceres īstenos. Analīze ietver īsu pārskatu par nepieciešamajām pārmaiņām uzņēmumā un šo pārmaiņu ietekmi uz uzņēmuma pašreizējo darbību – no darbaspēka un birokrātijas līdz inovācijām un finansēm.

Izmaksas: EUR 1000

Pieredze: JPMK Plymer Concrete, JPMK Ekobetons, Fil & Co, Volvit, Vārdu vārti

Uzņēmumu dalība izstādēs ļauj pāris dienu laikā apzināt nozares jaunumus, iepazīt konkurentus, satikt varbūtējos partnerus un klientus. Ja uzņēmums tam tam ir sagatavojies, izstādē var veiksmīgi prezentēt savus sasniegumus un ieceres, piesaistot gan investorus, gan klientus.
Prasmīga sagatavošanās izstādei prasa laiku un pūles – ir mērķtiecīgi jāizvēlas piemērotāko izstādi, jāsagatavo uzskates un prezentācijas materiāli, jāapzina citi dalībnieki un jāvienojas par tikšanām īsajā izstādes laikā. Ne katrā uzņēmumā ir iespēja paralēli ikdienas darbam atrast laiku šīm aktivitātēm un ne vienmēr ir vienkārši šīs rūpes uzticēt citiem.

Mēs piedāvājam: Sagatavot uzņēmumu izstādei 1 mēneša vai ilgākā laikā. Kopīgi nospraudīsim uzņēmuma dalības mērķi, vēlamo formātu, sagatavosim prezentācijas materiālus (vizuālā identitāte, teksts, attēli, drukātie materiāli, mājaslapa un prezentācija, citi materiāli), kā arī sagatavosim izstādes darba kalendāru. Šos darbus veiksim ar stratēģisku skatījumu – tā, lai Jūs sasniegtu labākos rezultātus ilgtermiņā.

Izmaksas: EUR 5000 + stenda izgatavošanas izmaksas, ja vienosimies tādu veidot. Izmaksas neietver izstādes dalības maksu.

Pieredze: Tina KVB, JPMK Ekobetons

…un ar šiem – turpināt!

Lai gan uzņēmējs ikdienā saskaras ar saviem klientiem un arī tuvākajiem konkurentiem, ne vienmēr atrodas laiks apzināt, kāda ir situācija tirgū kopumā, kādas ir jaunākās vēsmas – tehnoloģijas un metodes. Tomēr ilgtermiņā uzņēmums būs veiksmīgs tikai tad, ja tas pastāvīgi sekos līdzi savu konkurentu jauninājumiem, stiprajām un vājajām pusēm, kā arī tirgus izmaiņām. Uzņēmējdarbības vēsturē zināms liels skaits piemēru tam, kā no tirgus bez žēlastības tiek izspiesti uzņēmumi, kuri nespēja sekot līdzi tehnoloģiju vai, piemēram, modes diktētajām izmaiņām.

Mēs piedāvājam: Veikt divu posmu analīzi, iesaistot tajā klientu un sagatavojot konspektīvu pārskatu, kas ietver arī ieteikumus turpmākajai rīcībai. Pirmā posma ietvaros tiek veikta neatkarīga tirgus analīze, īpašu uzmanību pievēršot esošajām un prognozējamām izmaiņām. Otrā posma ietvaros tiek veikta konkurentu analīze, identificējot esošos un topošos konkurentus, kā arī novērtējot viņu vājās un stiprās puses. Darba ietvaros tiek sagatavots arī īss tirgus risku novērtējums un ieteikumi turpmākajai rīcībai.

Pieredze: Riga Outlet Village, Jēkabpils PMK, JPMK Ekobetons

Ļoti bieži organizācijas rūpīgi saplānotās ieceres pilnībā mainās, saskaroties ar realitāti. Tomēr – savas darbības plānošana palielina izredzes uz veiksmi vismaz divkārt, jo plānošana spiež pārdomāt, kā sakārtot arī tās darbības jomas, kuras vadītājam nav tik tuvas un… būsim atklāti – interesantas.
Vismaz tikpat svarīga ir organizācijas attīstības plānošana brīdī, kad notiek pārmaiņas. Jūs plānojat sākt jauna produkta ražošanu? Apgūt jaunus tirgus? Pirkt bijušā konkurenta ražotni? Vai tas neapdraudēs jūsu esošo uzņēmumu? Kā piesaistīsiet jaunus darbiniekus? Kā nodrošināsiet savas markas aizsardzību jaunajā eksporta tirgū? Vai jums pašam ir pietiekami laika un darbā neizdegsiet?

Mēs piedāvājam: Kopīgi ar jums veikt organizācijas attīstības plāna izstrādi. Plāns tiek izstrādāts ērtos formātos, kurus var izmantot ikdienas darbā, piemēram, plakātu formātā. Mēs nodrošināsim neatkarīgu, kritisku skatījumu, lai kopīgi izplānotu, kā sasniegt Jūsu ieceres!

Pieredze: “Ērta atvērta grāmatvedība”, SIA “Excel”, Filkir, Aizputes novada dome, Engures novada dome, Mērsraga novada dome, Ventspils novada dome, organizācija ManaBalss

Latvijas tirgus ir neliels. Piedodiet, pārteicāmies – tas ir… mikroskopisks. Ir uzņēmumi, kam ar to pietiek. Tomēr vairumam Latvijas uzņēmēju gribot negribot nākas plānot ekspansiju uz citu valstu tirgu.
Eksporta aktivitātes ir jāplāno. Protams, ir jāplāno savas rīcības ārvalstīs: loģistika, nodokļi, preču zīme, tiesiskā aizsardzība, pārdošana un izplatīšana utml. Tomēr vismaz tikpat svarīgi ir plānot savas rīcības šeit pat, Latvijā! Kā nodrošināsim kvalitāti tad, ja produkcijas apjoms pieaugs? Vai spēsim sagādāt pietiekami labas izejvielas? Kur piesaistīsim papildus darbiniekus? Ķā sniegsim atbalstu nu jau tālu esošajiem klientiem? Vai mūsu uzņēmuma vizuālais stils un iepakojums ir piemērots starptautiskajam tirgum?

Mēs piedāvājam: Kopīgi ar jums veikt uzņēmuma eksporta plānošanu. Mēs nodrošināsim gan prioritāro eksporta tirgu noteikšanu, gan eksporta aktivitāšu plānošanu un partneru piesaisti izvēlētajos tirgos. Darba ietvaros mēs apzināsim arī Jūsu uzņēmumā nepieciešamās pārmaiņas, lai uzsāktu eksporta aktivitātes, tajā skaitā nodrošinātu atbilstību produkcijas vai pakalpojuma sniegšanas standartiem.

Pieredze: Jēkabpils PMK, Eurocollegia, Volvit

Uzņēmumu attīstība

Ar šie pakalpojumiem varam sākt…

Valsts, ES un ārvalstu sniegtais atbalsts uzņēmējdarbībai turpināsies. Jebkurai uz nākotni vērstai, ekonomiski pamatotai Latvijas uzņēmēja idejai ir iespējas piesaistīt finansējumu, piemēram, no “Horizon 2020”, Eiropas Kosmosa aģentūras vai citiem fondiem, kā arī no mūsu valstī administrētajiem ES fondiem. Šis ir finansējums, kuru nebūs jāatdod: tā ir lieliska iespēja apsteigt konkurentus! Tiesa, projekta pieteikuma sastādīšana ne vienmēr ir viegla un vienkārša: jau pirms pieteikuma rakstīšanas ir jānovērtē konkurence uz pieteikumiem un veiksmes faktori. Lai sagatavotu nepieciešamos aprakstus un aprēķinus, lai piesaistītu partnerus ir jātērē laiks un enerģija.

Mēs piedāvājam: Operatīvu augstas kvalitātes projekta pieteikuma sagatavošanu. EmSol komanda ir guvusi plašu pieredzi gan veiksmīgu projektu pieteikumu rakstīšanā, gan arī daudzveidīgu projektu īstenošanā – mēs zinām riskus, no kuriem ir jāizvairās!

Pieredze: PlayGineering, Ogres Tehnikums, Jēkabpils PMK, BeanPod, Filkir, Latvijas Handbola Federācija, Latvijas Kanoe Federācija, Materia Bikes, Partneris LV, Latvijas Spēkavīru Federācija.

Latvijas uzņēmumi līdz šim inovācijās ir ieguldījuši mazāk, nekā vairums citu Eiropas valstu uzņēmēju. Ja šāda situācija saglabātos, mums būtu maz cerību būt veiksmīgiem ārvalstu tirgos un galu galā – maz cerību kļūt par pārtikušu valsti. Tomēr situācija mainās un mūsu uzņēmēji aizvien vairāk tiecas ražot produktus un sniegt pakalpojumus, kuru kvalitāte un sniegums apsteidz konkurentu paveikto.
Lai to sasniegtu, uzņēmumiem ir jāmeklē sadarbība ar citiem partneriem – zinātniskajiem institūtiem un citiem uzņēmumiem, kuru paveiktais papildinās Latvijas uzņēmēju ieceres. Šāda sadarbība sniedz daudz labuma: tā ne tikai palīdz ieviest inovācijas bet arī sniedz plašāku skatījumu un jaunus sabiedrotos citās valstīs. Šādam uzņēmumu un institūtu konsorcijam ir lieliskas iespējas piesaistīt finansējumu savu ieceru īstenošanai.
Inovāciju konsorciju izveide nebūt nav vienkārša – uzņēmējs ne vienmēr ir ieradis komunicēt ar citu valstu zinātniekiem un citu jomu uzņēmējiem, šī komunikācija prasa laiku un enerģiju, veidojot sadarbības piedāvājumus, atlasot vērtīgākos partnerus un vienojoties ar tiem par konkrētu sadarbību.

Mēs piedāvājam: Konsorciju izveides pakalpojumu pēc EmSol metodoloģijas, kuras ietvaros tiek izvērtētas uzņēmuma ieceres, atsijāti potenciālie sadarbības partneri ārvalstīs, izstrādāts uzņēmuma sadarbības piedāvājums, uzrunāti potenciālie partneri un sasniegta vienošanās par kopīgām sadarbības aktivitātēm.

Izmaksas: EUR 1500 mēnesī, minimālais pakalpojuma ilgums līdz sākotnējo rezultātu sasniegšanai: 6 mēneši.

Pieredze: Dynamic University, SIA “Alīna”

Lai gan interneta vēsture nu ir mērāma vairākās desmitgadēs, šīs virtuālā vide joprojām ir ļoti dinamiska un strauji mainīga. Uzņēmējdarbībā internets spēlē aizvien lielāku lomu – aizvien vienkāršāk kļūst pārdot savus pakalpojumus un preces jebkurā pasaules malā un, diemžēl, aizvien vieglāk kļūst sagraut savu reputāciju visā pasaulē, negaidīti saņemot kritiskas atsauksmes no nepazīstamiem cilvēkiem. Agrāk uzņēmējam pietika tikai ar savu mājaslapu – tagad šī mājaslapa ir aktīvi jāvirza un jāpilnveido, apsteidzot konkurentus, ir jābūt aktīvam sociālajos tīklos, ir veiksmīgi jāiekļūst starptautiskajos vai nacionālajos interneta tirdzniecības tīklos.
Mērķtiecīga un prasmīga darbība internetā sniedz izcilus rezultātus, jo īpaši tiem uzņēmumiem, kuri savu produkciju eksportē. Ir pat pārsteidzoši pieredzēt, ka daudzi konkurenti nebūt nav tik prasmīgi un tieši interneta vidē viņus ir viegli apsteigt.

Mēs piedāvājam: Veidot Jūsu uzņēmuma klātbūtni internetā. EmSol ir plaša pieredze aktivitātēs, kas saistītas ar uzņēmumu pārstāvniecību internetā, tajā skaitā veidojot uzņēmuma saturisko un vizuālo tēlu, izstrādājot gan vienkāršas, gan komplicētas uzņēmumu mājaslapas, veidojot un uzturot sociālo tīklu profilus, īstenojot tīkla kampaņas, sagatavojot foto un video materiālu.

Izmaksas: Mājaslapas izstrāde: salīdzinoši vienkāršai lapai EUR 1 000  – 4 000, sociālo tīklu kontu komplekta izveide un sociālā tīkla mārketings: sākot no EUR 1 000

Pieredze: Armiks, Jēkabpils PMK, Volvit, Riga Outlet Village, JPMK “Polymer Concrete”, JPMK “Ekobetons”

…un ar šiem – turpināt!

Iegūstot finansējumu iecerētā projekta īstenošanai, uzņēmējam nākas īstenot arī finansētāja prasības. Tas ne vienmēr ir vienkārši – nereti nākas īstenot šķietami neloģiskas prasības, nodarboties ar laikietilpīgām un pietiekami sarežģītām birokrātiskajām procedūrām. Projekta pieteikumā rakstīto nereti nākas īstenot burtiski, pat ja projekta īstenošanas gaitā atklājas veidi, kā to pašu paveikt lētāk un efektīvāk. Brīžiem pat šķiet, ka kāds ap uzņēmēju salicis slazdus un savā saspringtajā darba ikdienā nākas rūpīgi laipot starp šiem slazdiem. Tas ir to vērts – galu galā ir saņemts finansējums ilgi lolotas ieceres realizēšanai!

Mēs piedāvājam: Atbrīvot Jūs no birokrātiska rakstura rūpēm, uzņemoties projekta administrēšanu, tajā skaitā sekojot līdzi projekta īstenošanas gaitai, komunicējot ar finansētājiem un sagatavojot nepieciešamās projekta atskaites. EmSol komanda ir guvusi plašu pieredzi, īstenojot daudzveidīgus projektus, tajā skaitā daudzu miljonu vērtībā.

Pieredze: Jēkabpils PMK, Filkir, PlayGineering, organizācija ManaBalss

Uzņēmuma pārvērtības nav vienkāršas – pārveidojot uzņēmumu, uzņēmējam vienlaikus ir jānodrošina veiksmīga esošā uzņēmuma darbība, gan tālredzīga jauninājumu ieviešana. Varbūt pats uzņēmējs ar to tiek galā – bet vai tas veiksmīgi izdodas visiem? Vai uzņēmuma grāmatvedības un lietvedības sistēma ir gatava jaunā ceha vai ārvalstu pārstāvniecību apkalpošanai? Vai esošais firmas stils un mājaslapa ir piemērota jauninājumiem? Vai izdodas piesaistīt jaunus, piemērotus darbiniekus? Vai neveidojas pārslodze, kas noved pie kļūdām un tā, ka tiek aizmirstas svarīgas lietas? Šeit kļūdīties nedrīkst – var ciest gan plānotie jauninājumi, gan esošais uzņēmums!

Mēs piedāvājam: Uzņemties daļu no Jūsu uzņēmuma attīstības pārvaldības procesa, t.sk. mārketingu, finanšu pārvaldību, komunikāciju ar partneriem, stratēģisko un eksporta plānošanu un ikdienas darbu plānošanu.

Pieredze: Ogres Tehnikums, Jēkabpils PMK, JPMK Polymer Concrete, JPMK Ekobetons, JPMK CLT biznesa koncepcija