STRATĒĢISKĀ UZŅĒMUMU PLĀNOŠANA

Ar šie pakalpojumiem varam sākt…

Tagadnes 360⁰

Uzņēmumu vadīt ir aizraujoši… lai gan, ne mazums lietu ikdienā piemirstas. Vairumā uzņēmumu to vadītāji nepievērš vienlīdz lielu uzmanību visiem uzņēmumu darbības aspektiem. Taču šo aspektu ir daudz: ir jāapsteidz konkurentus gan personāla piesaistē, gan ar iepakojuma dizainu. Vadītājam ir lieliski jāpārzina un jāreaģē gan uz klientu socioloģijas izmaiņām, gan uz normatīvu izmaiņām galvenajos eksporta tirgos.
Šķietami nenozīmīgās problēmas var pamazām uzkrāties līdz iestājas krīzes situācija, kas var pat apdraudēt uzņēmuma tālāko pastāvēšanu.

Mēs piedāvājam: 1 dienu ilgu kopdarbu uzņēmuma diagnostikai pēc EmSol metodoloģijas, kuras gaitā Jūs novērtēsiet uzņēmuma pārvaldību vairāk, nekā 25 jomās. Rezultāts Jums ļaus viegli izvērtēt, kurām jomām turpmāk ir jāpievērš īpaša uzmanība, lai saglabātu un uzlabotu uzņēmuma konku rētspēju.

Izmaksas: EUR 1000

Pieredze: Jēkabpils PMK, Fil & Ko

Nākotnes 360⁰
Izstāde

…un ar šiem – turpināt!

Tirgus un konkurences analītika

Lai gan uzņēmējs ikdienā saskaras ar saviem klientiem un arī tuvākajiem konkurentiem, ne vienmēr atrodas laiks apzināt, kāda ir situācija tirgū kopumā, kādas ir jaunākās vēsmas – tehnoloģijas un metodes. Tomēr ilgtermiņā uzņēmums būs veiksmīgs tikai tad, ja tas pastāvīgi sekos līdzi savu konkurentu jauninājumiem, stiprajām un vājajām pusēm, kā arī tirgus izmaiņām. Uzņēmējdarbības vēsturē zināms liels skaits piemēru tam, kā no tirgus bez žēlastības tiek izspiesti uzņēmumi, kuri nespēja sekot līdzi tehnoloģiju vai, piemēram, modes diktētajām izmaiņām.

Mēs piedāvājam: Veikt divu posmu analīzi, iesaistot tajā klientu un sagatavojot konspektīvu pārskatu, kas ietver arī ieteikumus turpmākajai rīcībai. Pirmā posma ietvaros tiek veikta neatkarīga tirgus analīze, īpašu uzmanību pievēršot esošajām un prognozējamām izmaiņām. Otrā posma ietvaros tiek veikta konkurentu analīze, identificējot esošos un topošos konkurentus, kā arī novērtējot viņu vājās un stiprās puses. Darba ietvaros tiek sagatavots arī īss tirgus risku novērtējums un ieteikumi turpmākajai rīcībai.

Pieredze: Riga Outlet Village, Jēkabpils PMK, JPMK Ekobetons

 

Attīstības plānošana
Eksporta plānošana

Uzņēmumu attīstība

Ar šie pakalpojumiem varam sākt…

Projekta pieteikums

Valsts, ES un ārvalstu sniegtais atbalsts uzņēmējdarbībai turpināsies. Jebkurai uz nākotni vērstai, ekonomiski pamatotai Latvijas uzņēmēja idejai ir iespējas piesaistīt finansējumu, piemēram, no “Horizon 2020”, Eiropas Kosmosa aģentūras vai citiem fondiem, kā arī no mūsu valstī administrētajiem ES fondiem. Šis ir finansējums, kuru nebūs jāatdod: tā ir lieliska iespēja apsteigt konkurentus! Tiesa, projekta pieteikuma sastādīšana ne vienmēr ir viegla un vienkārša: jau pirms pieteikuma rakstīšanas ir jānovērtē konkurence uz pieteikumiem un veiksmes faktori. Lai sagatavotu nepieciešamos aprakstus un aprēķinus, lai piesaistītu partnerus ir jātērē laiks un enerģija.

Mēs piedāvājam: Operatīvu augstas kvalitātes projekta pieteikuma sagatavošanu. EmSol komanda ir guvusi plašu pieredzi gan veiksmīgu projektu pieteikumu rakstīšanā, gan arī daudzveidīgu projektu īstenošanā – mēs zinām riskus, no kuriem ir jāizvairās!

Pieredze: PlayGineering, Ogres Tehnikums, Jēkabpils PMK, BeanPod, Filkir, Latvijas Handbola Federācija, Latvijas Kanoe Federācija, Materia Bikes, Partneris LV, Latvijas Spēkavīru Federācija.

Inovāciju konsorcijs
Klātbūtne internetā

…un ar šiem – turpināt!

Projektu administratīvā ieviešana

Iegūstot finansējumu iecerētā projekta īstenošanai, uzņēmējam nākas īstenot arī finansētāja prasības. Tas ne vienmēr ir vienkārši – nereti nākas īstenot šķietami neloģiskas prasības, nodarboties ar laikietilpīgām un pietiekami sarežģītām birokrātiskajām procedūrām. Projekta pieteikumā rakstīto nereti nākas īstenot burtiski, pat ja projekta īstenošanas gaitā atklājas veidi, kā to pašu paveikt lētāk un efektīvāk. Brīžiem pat šķiet, ka kāds ap uzņēmēju salicis slazdus un savā saspringtajā darba ikdienā nākas rūpīgi laipot starp šiem slazdiem. Tas ir to vērts – galu galā ir saņemts finansējums ilgi lolotas ieceres realizēšanai!

Mēs piedāvājam: Atbrīvot Jūs no birokrātiska rakstura rūpēm, uzņemoties projekta administrēšanu, tajā skaitā sekojot līdzi projekta īstenošanas gaitai, komunicējot ar finansētājiem un sagatavojot nepieciešamās projekta atskaites. EmSol komanda ir guvusi plašu pieredzi, īstenojot daudzveidīgus projektus, tajā skaitā daudzu miljonu vērtībā.

Pieredze:  Jēkabpils PMK, Filkir, PlayGineering, organizācija ManaBalss

Jūsu “attīstības departaments”