STRATĒĢISKĀ UZŅĒMĒJDARBĪBAS PLĀNOŠANA

Mēs varam sākt ar šiem pakalpojumiem...

360⁰ TAGAD

Uzņēmuma vadīšana ir aizraujoša ... lai gan ikdienas laikā tiek aizmirsts daudzas lietas. Vairumā uzņēmumu vadītāji nepievērš lielu uzmanību visiem uzņēmējdarbības aspektiem. Tomēr ir daudzi aspekti: piemēram, mums ir jāpārvar konkurenti darba pieņemšanā un iepakojuma dizainā. Vadītājam jābūt labi pārzinātam un jāreaģē gan uz klientu socioloģijas izmaiņām, gan uz regulējuma izmaiņām galvenajos eksporta tirgos.

Acīmredzami nenozīmīgas problēmas var pakāpeniski uzkrāties līdz krīzes rašanās brīdim, tādējādi apdraudētot uzņēmuma pastāvēšanu.

Mēs piedāvājam: Vienas dienas kopīgs darbs uzņēmuma diagnostikā, izmanojot EmSol metodoloģiju. Šī procesa laikā tiks izvērtēta uzņēmuma vadīšana vairāk nekā 25 jomās. Rezultāts Jums ļaus novērtēt, kuras ir galvenās jomas, kuras ir nepieciešams uzturēt un attīstīt, lai veicinātu uzņēmuma konkurētspēju.

Cena: EUR 1000

Pieredze: Jēkabpils PMK, Fil & Ko

360⁰ NĀKOTNE
Izstāde

...un turpiniet ar šiem!

Tirgus un konkurentu analīze

Lai gan uzņēmējs katru dienu tiekas gan ar saviem klientiem, gan ar saviem tuvākajiem konkurentiem, ne vienmēr ir laiks, lai noskaidrotu vispārējo situāciju tirgū, iepazītu jaunākās tehnoloģijas un metodes. Tomēr, ilgtermiņā uzņēmums gūs panākumus tikai tad, ja tas pastāvīgi sekos konkurentu inovācijām, stiprajām un vājajām pusēm, kā arī izmaiņām tirgū. Uzņēmējdarbības vēsturē ir daudz gadījumu, kad uzņēmumi, kas nav spējuši sekot izmaiņām tehnoloģiju jomā un tirgū, ir izspiesti no tirgus.

Mēs piedāvājam: Veikt divpakāpju analīzi, iesaistot klientu un sagatavojot īsu pārskatu, kurā iekļauti arī ieteikumi turpmākai rīcībai. Pirmajā posmā tiek veikta neatkarīga tirgus analīze, īpašu uzmanību pievēršot pašreizējām un prognozētajām izmaiņām. Otrajā posmā tiek veikts konkurentu pētījums, identificējot esošos un jaunos konkurentus, kā arī novērtējot to trūkumus un stiprās puses. Darba ietvaros tiek sagatavots arī īss tirgus risku novērtējums un ieteikumi turpmākai rīcībai.

Pieredze: Riga Outlet Village, Jēkabpils PMK, JPMK Ekobetons

 

Attīstības plānošana
Eksporta plānošana

Uzņēmumu attīstība

Mēs varam sākt ar šiem pakalpojumiem...

Projekta priekšlikums

Atbalsts biznesam no valsts, Eiropas Savienības un starptautisko organizāciju puses būs visu laiku. Jebkurai uz nākotni orientētai un ekonomiski pamatotai idejai, Latvijas uzņēmējam, ir potenciāls piesaistīt finansējumu, piemēram, no “Horizon 2020”, Eiropas Kosmosa aģentūras vai citiem fondiem, kā arī no mūsu valsts pārvaldītajiem ES fondiem. Šis finansējums nav jāatmaksā: tā ir lieliska iespēja pārspēt konkurentus! Tomēr tā ir taisnība, ka projekta iesnieguma sastādīšana ne vienmēr ir vienkārša un elementāra: pat pirms projekta iesnieguma rakstīšanas jānovērtē konkurence un veiksmes faktori. Lai sagatavotu nepieciešamos aprakstus un aprēķinus, lai piesaistītu partnerus, nepieciešams ieguldīt daudz laika un enerģijas.

Mēs piedāvājam: Savlaicīga augstas kvalitātes projektu iesniegumu sagatavošana. EmSol komanda ir guvusi plašu pieredzi gan veiksmīgā projektu iesniegumu sagatavošanā, gan dažādu projektu īstenošanā - mēs zinām, no kādiem riskiem ir jāizvairās!

Pieredze: PlayGineering, Ogres Tehnikums, JPMK, BeanPod, Filkir, Latvijan Handball Federation, Latvijan Canoe Federation, Materia Bikes, Partneris LV, Latvijan Federation of Strongmen.

Inovāciju konsorcijs
Jūsu tīmekļa klātbūtne

...un turpiniet ar šiem!

Projektu administratīvā izveidošana

Iegūstot projekta finansējumu, uzņēmējam ir jāatbilst finansētāja prasībām. Ne vienmēr ir viegli - bieži vien ir šķietami neloģiskas prasības, ir jārisina laikietilpīgas un sarežģītas birokrātiskas procedūras. Projekta iesniegums parasti ir jāievieš burtiski, pat ja projekta laikā ir atrasts veids, kā padarīt to lētāku un efektīvāku. Dažreiz šķiet, ka ap uzņēmēju apzināti tiek izveidoti slazdi un vadītājam ir nepieciešams rūpīgi izvairīties un iet starp šiem slazdiem. Ir vērts to darīt - galu galā, tas ir idejas ilgtermiņa finansējums!

Mēs piedāvājam: Atbrīvot Jūs no birokrātiskās slodzes, administrējot projektu, tostarp sekojot projekta gaitai, sazinoties ar finansētājiem un sagatavojot nepieciešamos projekta ziņojumus. EmSol komanda ir guvusi plašu pieredzi dažādu projektu īstenošanā, ieskaitot daudzu miljonu eiro vērtīgus projektus.

Pieredze:  Jēkabpils PMK, Filkir

Jūsu “Attīstības nodaļa”