Alekss Aņisimovs

 

IT eksperts, kurš apstrīd status quo. Apvienojot ilggadēju pieredzi no darba Maskavā, Ņujorkā un tagad Rīgā, Alekss ir kvalificēts speciālists mājas lapu izstrādē, tiešsaistes veikalu izveidē un IT projektu vadībā. Šobrīd Alekss turpina sasniegt izvirzītos mērķus un piedalās „Emsol Consulting” jaunajā projektā, kas tika izveidots kopā ar vienu no mūsu ilgtermiņa klientiem un partneriem.

Aleksam stiprās puses ir IT un daudzveidīgā pieredze dažādās valstīs un darba kultūrās. Alekss sniegs atšķirīgu viedokli par problēmām, kurām ir nepieciešama cita pieeja problēmas atrisināšanai. Viņa prasmes un zināšanas ir vērtīgi sabiedrotie, īpaši pašlaik, kad Latvijas ekonomika ir augšupejoša.

Dzīves moto: Dodieties uz mērķiem, neskatoties uz šķēršļiem, ko rada ceļš.