Gustavs Ērglis

 

Viens no mūsu jaunajiem komandas biedriem, Gustavs, ir lielisks palīgs citiem komandas biedriem. Viņa izglītība politikā ir izdevīga, kad ir nepieciešama palīdzība pie B2G projektiem. Gustavs izgaismo biroju, kad viņš tajā atrodas. Viņa pozitīvā attieksme vienmēr motivē komandas biedrus būt pateicīgākiem par darbu, kuru mēs veicam.

Gustava stiprās puses ir atbildības uzņēmšanās, kad vien tas ir iespējams. Izlīdz ar ikdienišķu darbu paveikšanu, kas veicina citiem būt efektīvākiem ilgtermiņā. Pozitīva attieksme un ass prāts ir labas īpašības, lai par projekta vadītāju kļūtu netālā nākotnē.

Dzīves moto: “Ja tur nav pica, es uz turieni nedošos”.